Επιστροφές

Σε περίπτωση που επιθυμείτε επιστροφή κάποιου προϊόντος, τα έξοδα  επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον αγοραστή και έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την αγορά του. Εάν η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών τότε η εταιρία μας δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή για αντικατάσταση του προϊόντος.

Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία και θα πρέπει να μην έχει αφαιρεθεί το χάρτινο καρτελάκι του, μαζί με όλα τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν (πχ. απόδειξη λιανικής, φορτωτική κοκ).

Το αίτημα επιστροφής προϊόντος μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου στο ***** ή αποστολή email στο mykidom@outlook.com.

Εάν το προϊόν δεν πληρεί τους προαναφερόμενους όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα.

Σε περιπτώσεις παραλαβής ελλατωματικών προϊόντων τότε η εταιρία μας αναλαμβάνει την ευθύνη της αντικατάστασης καθώς και τα έξοδα επιστροφής.